حمایت از ما

شما عزیزان می توانید به روش های در این کار خیر سهیم باشید :

  • کمک های نقدی
  • کمک های غیر نقدی
  • همکاران افتخاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

۳۹ ۷۱۷ ۱۴ ۰۹۱۲محسن قربانعلی زادگان

هم وطن آغوش بگشای و عاشقانه کودک نیازمندی را نوازش کن، آنچنان که پروردگارت تو را نوازش می کند و گر دست نیازمندی به سویت دراز شده است، عاشقانه در دست گیر آنچنان که خداوند دست تو را در دست می گیرد .

تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد